Despre revistă

Bulletin Scientifique en Langues Etrangères Appliquées (BSLEA) este o revistă dedicată studenților Universității din Pitești, care apare sub coordonarea Departamentului de Limbi Străine Aplicate (LSA)  al Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte.

Revista, a cărei apariție este anuală, se adresează tuturor studenților de la specializările filologice și nefilologice din UPIT și conține lucrările susținute în cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești organizate de  către Departamentul LSA.

Obiectivul principal al revistei este acela de a stimula și promova cercetarea științifică în rândul studenților din întreaga universitate, atât în domeniul limbilor franceză și engleză ca limbi străine (FLE, EFL), cât și în domeniul limbilor franceză și engleză pentru obiective specifice (FOS, ESP)

Secțiuni

Limba franceză contemporană pentru obiective specifice; Cultură și civilizație franceză și francofonă. Limbaje de specialitate – franceză

Limba engleză contemporană pentru obiective specifice; Cultură și civilizație britanică și americană. Limbaje de specialitate – engleză