Instrucțiuni de redactare

Format A4, Times New Roman,  corp 12, spațiat la 1 rând
Inițializare pagină
sus : 3 cm ; jos : 3 cm ; stânga/ dreapta : 4 cm ;
Titlul articolului: Times New Roman, 14, bold, caractere cursive (italic), centrat, majuscule. După titlu se insereaza prima notă de subsol care va indica numele coordonatorului lucrării.
Prenume și NUME autor– Times New Roman, 12, bold, aliniere la dreapta, la 2 rânduri după titlu
Afilierea instițutională – Times New Roman, 12, bold, aliniere la dreapta, la 1 rând după nume
Se lasă 2 spații.
Rezumat : Times New Roman, 10, caractere cursive
Se lasă 1 rând.
Cuvinte-cheie: 3-5 cuvinte-cheie Times New Roman, 10, caractere cursive
Se lasă 1 rând.

În corpul textului se vor folosi forme de evidențiere, după cum urmează:
– caractere cursive în scrierea termenilor în limbi străine și a titlurilor cărților revistelor, operelor în general, sau pentru evidențierea unui termen, concept, etc.;
– pentru notările clasice : ibidem, op.cit., cf., apud, supra, infra, et alii. 
Citări mai mari de două rânduri: paragraf nou, 10.
Se lasă un rând înainte și după.
Citatele se marchează prin ghilimele : „xxx” pentru limba română; “xxx” pentru limba engleză; « xxx » pentru limba franceză.
Trimiterile bibliografice se inserează în text astfel : (NUME AUTOR, an de publicare : pagină).
Apostrof – se filosește forma ’ .
Notele de subsol se plasează la sfârșitul fiecărei pagini. TNR 9, simplu, fără alineat. Bibliografia nu se menționează în notele de subsol. Paginile nu se numerotează.
Se lasă 2 rânduri înainte de bibliografie.
Bibliografie – TNR, 10, bold, caractere cursive.
Bibliografia se realizează în ordine alfabetică, după numele autorilor, TNR, 10, după cum urmează:
– cărți: Autor, an, Titlu, loc publicare, editura
Rastier, F., 1989,  Sens et textualité, Paris, Hachette,
Searle, J., 1972,  Les Actes de langage, Paris, Hermann.
– articole: Autor, an, „ Titlu”, Revistă, număr, număr de pagini
Marquant, H., 2005, « Formation à la traduction technique », Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal, 50.1, p. 129-136.
– studii publicate în volume colective: Autor, an, „Titlu”, (éd.), Titlul volumului colectiv, editura, pagini
Spilka, I. V., 1984, « Analyse de traduction » dans Thomas A., Flamand, J. (dir.). La traduction : l’universitaire et le praticien. Ottawa, Éditions de l’Université d’Ottawa, p. 72-81.
Paginile web se clasează în ordine alfabetică și vor avea menționată între paranteze rotunde data accesării lor:
Bertels, A., 2009, « Etudier la sémantique des termes techniques : des théories à la pratique», International Journal of Applied Linguistics ITL 157, p.1-22 http://ceur-ws.org/Vol-578/paper8.pdf (consultat pe 9 septembrie 2018).