Procedura de recenzare

Comitetul ştiinţific are rol consultativ, evaluează pertinenţa subiectelor tratate în articolele propuse pentru tematica revistei, participă la selecţia acestora.

Comitetul de redacţie are rol de coordonare, întreține corespondența cu membrii comitetului ştiințific/de lectură şi cu autorii, veghează asupra respectării politicii editoriale.

Comitetul de lectură este propriu fiecărui număr şi asigură selecţia şi revizia articolelor respectând politica editorială a revistei. Acesta este compus din membri ai comitetului ştiinţific/redacţional.

Articolele trimise comitetului de redacţie în vederea publicării sunt evaluate de către membrii comitetului ştiinţific. Autorii vor primi din partea referenţilor unul dintre următoarele răspunsuri : articol acceptat;  articol acceptat cu modificări minore;  articol acceptat cu modificări majore; articol de refăcut şi retrimis;  articol respins.

 Articolul este însoţit de un rezumat şi de cuvinte cheie în limba engleză sau franceză, care scot în evidenţă obiectivele lucrării, metodologia adoptată şi principalele rezultate ale cercetării (sau prezentării) şi de anumite date  (specializare/facultate/coordonator, date de contact : email, telefon, fax).

Drepturile de autor. Autorii au drepturi exclusive în ceea ce priveşte reproducerea şi comunicarea publică a lucrării  precum şi a utilizării acesteia în vederea creării de lucrări derivate.  Autorii au responsabilitatea de a clarifica dreptul de a utiliza informaţia conţinută în lucrare.

Articolele primite vor fi analizate cu ajutorul instrumentelor de detectare a plagiatului. Comitetul de redacţie încurajează identificarea şi respingerea lucrărilor care încalcă etica în cercetare.

 Coordonatorii lucrărilor, membri ai comitetului științific, vor decide asupra acceptării acestora. Articolele care necesită modificări vor fi returnate autorilor, cu observaţii adecvate, pentru a fi finalizate. Dupa recenzarea ştiinţifică, autorii vor fi anunţaţi în caz că lucrarea respectivă este respinsă.

In ceea ce priveşte propunerea pentru publicare a articolelor, coordonatorii lucrărilor vor urmări adecvarea temei la secţiunile revistei, rigoarea ştiinţifică și absența elementelor de plagiat, credibilitatea autorului, noutatea care se aduce in domeniu.

Criteriile de recenzare:

1.Noutate şi inovaţie, gradul de originalitate a ideilor sau analizei.
2. Competenţa (gradul de însuşire a cunoştinţelor din domeniu, utilizarea şi dezvoltarea acestora în articol).
3. Metodologia: calitatea ştiinţifică/metodologică, modul de tratare a temei (începând cu scopul lucrării, dezvoltatea conceptelor, şi a subiectului), structurarea materialului bibliografic, formularea şi prezentarea informaţiei/analizei, claritatea, acuratetea şi gradul de inteligibilitate.
4. Importanţa temei (scopul lucrării şi rezultatele obţinute, gradul de indeplinire a obiectivelor, gradul de aplicabilitate şi implementare).
5. Alte criterii (dacă este necesar).